HomeKom Over

De Stichting Kom Over

 

In 1991 is de stichting opgericht om ondersteuning te bieden aan mensen die vanuit hun woonland willen gaan helpen in diverse zendingsprojecten in het buitenland. Vanwege haar beprekte middelen beperkt ze zich nu tot enkele projecten in Belgie, Colombia, en Oeganda. De stichting onderzoekt waar ze in andere gebieden ook hulp kan bieden.

 

Langs deze weg willen we alle gevers die op enigerlei wijze bijgedragen hebben tot het realiseren van de projecten danken voor hun bijdragen.